• LangTR | EN| DE
 • İletişim
 • Anasayfa
 • Anasayfa-İlgili başlık
  #

   

  Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

  Kullanım Şartları Ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni 

   

  Otomotiv sektöründe; Her türlü kara, deniz ve hava araçlarının, gövdelerinin, karoserlerinin, motorlarının, şasilerinin ve benzer her türlü mekanik veya elektronik aksamının, test yazılımlarının, test makinelerinin, askeri araçlarda kullanılan kule ve silah sistemlerinin ve benzeri alt sistemlerinin tasarımı, üretimi, ithali, montajı, bakımı, eğitimi ve tamiri, gerektiğinde bu araç veya alt sistemlerinin yenileştirilmesi ve moderninazyonu, araç ve alt sistemlere ait üretim ve yedek parçalarının üretimi ve tedariki, bu konularda arge ve teknoloji geliştirme, ürünlerin iç ve dış satışını yapmak ve 31.12.2018 tarihinde tescil edilen anonim şirket ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler alanında faaliyet gösteren ŞENER MEKANİK SİSTEMLER SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Aşağıda kısaca ŞENER olarak anılacaktır.) nezdinde kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, ŞENER ailesi olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, ŞENER ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

   

  Bu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni ile,

  1. Şener’in ne tür kişisel veriler topladığı,
  2. Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığı,
  3. Şener’in işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğu ve bu hakları nasıl kullanabileceğiniz 

         açıklanmakta ve

  1. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”’nun (KVKK) 10’uncu maddesi, “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca veri sahiplerinin bilgilendirilmesi ve aydınlatılması amaçlanmaktadır.

  1-Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

   

  Bazı kişisel verileriniz, ŞENER tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. ŞENER ve markalarının hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek aşağıda yer alan amaçlar dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın kişisel verileriniz işlenebilmektedir:

   

  2- İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

   

  Size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (kimlik verisi, imza verisi, ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, adres, meslek, araç plakası, araç plaka bilgisi, araç görüntüsü, tesislerimizi, şubelerimizi ve ofislerimizi ziyaret etmeniz halinde kamera kayıt görüntüleri) sizlerden talep edilmektedir. Bu kişisel veriler yukarıda belirtilen Şirket faaliyetleri çerçevesinde pazarlama ve satın alma departmanı ve muhasebe hizmetlerin sağlanması amacıyla Şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, iş başvurusu ve insan kaynakları uygulamaları için ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması amacıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek koşuluyla işlenmektedir


  Kişisel verileriniz;

  • Sizlerden gelen teklif ve kampanyaları takip etme,
  • Alınacak hizmete ilişkin teklif alınması, sözleşme akdedilmesi ve/ veya yenilenmesi,
  • Sözleşmemiz kapsamında sizden mal ve/veya hizmet tedarik edilmesi, sizin ile iletişime geçilmesi, hizmete ilişkin operasyonun koordine ve kontrol edilmesi, bu operasyon hakkında bilgi alınması, operasyon ile bağlantılı üçüncü kişilere gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
  • Dahil olduğunuz operasyonların safhalarının kayıt altına alınması ve kontrol edilmesi,
  • Faturalandırma ve ödeme sürecinin yönetimi ve kontrolü,
  • Kanunun emredici hükmü gereği Emniyet birimleri, Gelir İdare Başkanlığı gibi kamu kurumlarıyla gerekli bilgilerinin paylaşılması vb. yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi
  • Hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize cevap verebilme, sistem ve uygulamalarımızın veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
  • İlgili iş ortaklarımız ile sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması,
  • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
  • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilerinize ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi,
  • Bilgilerinin tutarlılığına ilişkin denetimin sağlanması ve bunlarla sınırlı olmaksızın, satış sonrası hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, ürün ve hizmetlerin analizi, pazarlama aktiviteleri, rapor alma ve analiz, kanuni takip
  • Şirket antrepolarında güvenliğin sağlanması,
  • Taraf olduğunuz nakliye hizmetinin aşamalarına ilişkin dokümanların kayıt altına alınması, kontrolü,
  • İş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve çalışanınızın işi yapmaya yetenek, eğitim ile sağlık açısından ehil olduğunun teyidi,
  • Gümrük ve liman işlemlerinin yapılmasını, gümrük ve liman süreçlerinin yürütülmesini sağlama,
  • Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi,
  • Dava ve icra süreçlerinin yönetilmesi amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.
  • Şirket merkezi ile Şirket’in şube, depo ve antrepolarında güvenliğin ve giriş-çıkış yetkilendirmeleri ile kontrolünün sağlanması,
  • Şirket merkezinin, şubelerinin, depolarının iç ve dış alanlarının tamamında güvenlik amaçlı kamera kaydı alınması,
  • Şirket antrepolarının iç ve dış alanının tamamında güvenlik ve yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla kamera kaydı alınması,
  • Depo ve antrepolardaki ürünlerin güvenliği için bu alanlara giriş yapan araçlarının kayıt altına alınması,
  • Güvenlik ihlali durumunda sorumlu kişinin tespiti amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.
  • Verdiğiniz hizmet ile dahil olduğunuz operasyonun aşamaları hakkındaki ticari verinin, ürünün ve çalışanlarınızın yetkilerinin kontrolü ve kayıt altına alınması,
  • Nakliyeci tedarikçilerimizin tahsis ettiği araçların konumlarının takip edilmesi, nakliye yapacak şoför ile kullanılan araç verilerinin kontrolü ve nakliye işini yapmaya ehil olduğunun teyidi, şoför ile operasyona dahil olan ilgili üçüncü kişiler arasında iletişimin sağlanması, nakliye ile ilgili devlet kurumunun her türlü yasal taleplerinin karşılanması, devlet kurumlarının ve müşterilerimizin nakliyeyi yapan şoför ve/veya diğer çalışanlarınız hakkında bilgilendirilmesi,

  Beraber çalıştığımız tedarikçiler ile gelecekte beraber çalışma ihtimalimizin olduğu aday tedarikçilerin kayıt altına alınması,

  • Tedarikçi ile Şirket arasındaki faturalaşmanın doğruluğunu kontrol etme ve hesap mutabakatını sağlama, muhasebesel sorunların oluşması, bunların çözümlenmesi,
  • Şirket'in aldığı ve verdiği teminat mektuplarının takip edilmesini sağlama,
  • Hasarlı ürünlere ilişkin sigortadan yararlanmanın sağlanması veya hasara neden olan kişiye rücu edilmesi,
  • Sizden mal ve/veya hizmet tedarik edilmesine karar verilmesi halinde sizinle sözleşme akdedilmeden önce ABD'nin yasaklı kişi listesinde (OFAC SanctionsList) olmadığınızın teyit edilmesi,
  • Sözleşmemizdeki yükümlülüklerinizin ifasını sağlaması amacıyla görevlendirdiğiniz çalışanlarınızın işe giriş ve sigorta giriş işlemlerinin yapıldığının teyit edilmesi,
  • Sizden alınan mal ve/veya hizmet, müşterilere verdiğimiz hizmette dahil olduğunuz operasyon ve muhasebe işlemleri gibi sizleri de kapsayan süreçlerin kaydı, yönetimi, kontrolü,
  • Operasyon süreçlerinin, ürünler üzerindeki hasarların, ihtilaflı durumların yönetimi, kontrolü, kayıt altına alınması, bu süreçlere ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
  • Şirket içerisinde kalite kontrolü ve uyumunun sağlanması,
  • Şirket tarafından müşterilerine verilen hizmet kapsamındaki operasyon esnasında reklam amaçlı hazırlanan video için kamera kaydı alınması,
  • Şirket santralini yönetme,
  • Şirket'in ihtiyaçları kapsamında mevcut yazılımların değerlendirilmesi, yazılım geliştirme ve uygulamaya koyma,
  • Şirket’in çalışanlarına teknik destek verilmesi,
  • Şirket’e yapılan ihbar hakkında araştırma yapılması,
  • Hukuka aykırılıkların zamanında belirlenmesi, gerekli aksiyonların alınması amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

   

  Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile sayılan kanunlara ilişkin ikinci mevzuat hükümleri, vergi mevzuatından doğan yükümlülükler, denetleyici ve düzenleyici kurum ve kuruluşların düzenlemeleri ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup ŞENER’e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek muhafaza altında tutulabilecektir.

   

  3-Kişisel Verilerin Aktarılması

   

  Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla ilgili finansman şirketleri, yetkili kurum ve kuruluşlar, resmi merciler dahil sunduğumuz hizmetlerin yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirilmesi ve yürütülmesi bakımından işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir.

   

  • Gümrük ve antrepo işlemlerinin yapılması ve takibi amacıyla müşterilerimizin yurt içinde veya yurt dışında faaliyet gösteren gümrük müşavirine, Şirket’in gümrükte görevli Tedarikçisi’ne, ve/veya Gümrük’e aktarabiliyoruz.
  • Gümrük Müdürlüğü'nün Gümrük Yönetmeliği uyarınca kamera ve ses kayıtlarına canlı erişim ve takip etme hakkı bulunmaktadır.
  • Savunma, rücu vb. haklarımızı kullanabilmemiz, dava ve icra süreçlerinin yönetilmesi ve takibi amacıyla avukatlarımıza, danışmanlarımıza ve/veya sigorta şirketlerine aktarabiliyoruz.
  • Hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarabiliyoruz.
  • Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlere ilişkin yürütülen ve sizin de dahil olduğunuz operasyonların yönetilmesi, tamamlanması, bu bağlamda çalışanlarınıza gerekli giriş yetkilendirmelerinin yapılması, müşteri ve/veya devlet kurum ve kuruluşlarının taleplerinin karşılanması, gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve çalışanlarınız ile iletişime geçilmesinin sağlanması amaçlarıyla Gümrük’e, yurt içi ve/ veya yurt dışında bulunan müşterilerimize, liman yönetimine aktarabiliyoruz.
  • Hasarlı durumlarda bildirimde bulunarak zararın karşılanmasını talep etmek amacıyla sigorta şirketlerine aktarabiliyoruz.
  • Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için yurt içindeki bankalara aktarabiliyoruz.
  • Size kargo gönderimini sağlamamız amacıyla kargo firmalarına aktarabiliyoruz.
  • Faaliyetlerimiz çerçevesinde ürettiğimiz, elde ettiğimiz ve edindiğimiz bilgi, belge, dosya vb. kayıtların muhafazası hizmetini sağlayan programların ve veri tabanlarının yurt dışında bulunan sunucularına ve fiziksel dokümanları yurt içinde bulunan arşiv firmasına aktarabiliyoruz.
  • Muhasebeye ilişkin ve finansal işlemlerin yönetimi için kullanılan ilgili programa gerekli olduğu takdirde işleme amacına uygun kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bu verileriniz ise söz konusu uygulamanın kendi veri kayıt ortamına kaydedilebilmesi suretiyle program ve veri tabanı sağlayıcı firmalara aktarabiliyoruz.
  • Muhasebe ve finansa ilişkin işlemlerin denetlenmesi ve raporlanması amacı ile bu amaca ulaşmak için gerekli olan kişisel verilerinizi, Şirket’in pay sahiplerine aktarabiliyoruz.

   

  4-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

   

  Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda otomobil yedek parça satış ve satış sonrası hizmetleri başta olmak üzere işbu aydınlatma metninin giriş bölümünde ayrıntılı olarak belirtilen diğer faaliyet konularında sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda ŞENER’in sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile edinilir. Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu Aydınlatma Metni’nin 2.maddesinde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

   

  5-Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği haklarınız

   

  İşlenen kişisel verilerinize ilişkin mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi halinde aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

   

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi kimliğinizi tevsik edici bilgi/belgelerle birlikte;

   

  -     Yazılı olarak bir dilekçe ile şirket adresimiz olan Hadımköy Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:9/1 Arnavutköy / İSTANBUL adresine İnsan Kaynakları departmanı dikkatine iletebilir,

  -     Şirketimizin web sitesinde kayıtlı Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine KEP adresinizden elektronik posta gönderebilir,

  -      Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı elektronik posta adresinizden info@senermekanik.com adresine mail atabilirsiniz. Başvurunuz “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” “Başvuru Usulü” başlıklı 5.maddesi 2.fıkrasına uygun olarak yapılmalıdır. Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacak olup işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şener, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

  6-Veri Güvenliği

   

  ŞENER, kişisel verilerinizi, bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri çerçevesinde, alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkanlar da göz önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Şener’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şener, bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir. 

   

  7- Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

   

  Kullanıcı/Kullanıcılar web sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.

   

  8- Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonimleştirilmesi

  İşbu “Kullanım Şartları ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni”nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun madde 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu madde 138’e göre ise kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

  9- Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni’nde Yapılacak Değişiklikler

   

  Şener, işbu “Kullanım Şartları Ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni '’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni “Kullanım Şartları Ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni '’nın www.senermekanik.com sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu “Kullanım Şartları Ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni”ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için sizlere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

   

  İLETİŞİM BİLGİLERİ:

  Şener Mekanik Sistemler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

  Genel Merkez Adresi:

  Hadımköy Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:9/1 Arnavutköy/İstanbul

  Web Sitesi       : www.senermekanik.com 

   

   

  © 2020 ŞENER MAKİNA - All rights reserved
  Weeb Group